ПРОЕКТИ

Представяме ви само част от проектите, които сме реализирали през годините. Избрахме решения, които са характерни за предлаганите от Автоматизация Гешев услуги. Главен конструктор на представените проекти е Здравко Гешев.

Промишлен цветен печат върху коркови тапи

Инвеститор: Stanimirov Cork Industry LDA Portugal

Разработка на технология и машина за промишлен цветен печат върху коркови тапи.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Специализирана манипулационна система за обслужване на основно технологично оборудване за производство на алуминиеви профили

Инвеститор: Стилмет АД

Повишаване на производителността на основно технологично оборудване за производство на алуминиеви профили.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Специализиран щанцов автомат за перфориране на алуминиева лента

Инвеститор: ВАЛТЕХ ООД

Да се разработи високопроизводителен специализиран щанцов автомат за перфориране на алуминиева лента.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Специализиран манипулатор за обслужване на хоризонтални леярски машини с топла и студена камера

Инвеститор: Bulgarisch - Deutsche Gesellschaft SPESIMA GmbH

Разработка на специализиран манипулатор за обслужване на хоризонтални леярски машини.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Лабораторен стенд за изпитания на ударни въздействия

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Да се разработи лабораторен стенд за експериментално изследване на ефекта „комбиниран удар”.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Интелигентна мехатронна система, управлявана чрез йерархична структура от динамично изменящи се външни команди

Инвеститор: JPL Ltd.

Да се разработи манипулационна система за вграждане в специализирано изделие”.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ