ЗА НАС

Здравко Гешев

Автоматизация Гешев е проектантско бюро в областта на автоматизацията на дискретното производство, роботиката и мехатрониката.

Научният подход в решаването на техническите проблеми, съчетан с дългогодишния ни практически опит, ни позволява да разработваме и внедряваме уникални решения с възможност за патентна защита.

Основател на Автоматизация Гешев е Здравко Гешев, експерт конструктор на нестандартно технологично оборудване с над 75 внедрени автоматизационни решения от 1978 година до днес. Здравко Гешев притежава авторски свидетелства, патенти и технически публикации в области като:

  • Специализирани манипулационни системи, обслужващи основно технологично оборудване
  • Автоматизация на монтажни операции
  • Автоматизация на щанцови операции
  • Лабораторно оборудване, тестери и изпитателни стендове
  • Автоматизация на дискретни процеси в хранително-вкусовата промишленост
  • Ръчни и автоматични технически средства, работещи в условията на йонизиращи лъчения

В Автоматизация Гешев се стремим да бъдем максимално ефективни и гъвкави в работата си за нашите клиенти, като за всеки проект сформираме екип от специалисти с най-подходящ профил за изпълнението на конкретната задача.

Партньори

Автоматизация Гешев поддържа партньорски взаимоотношения с водещи машиностроителни предприятия в България, както и с реномирани фирми доставчици на възли и компоненти. Важно за нас е и партньорството ни с Българската академия на науките и Техническия университет - София.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

КОНТАКТИ